Maitake | Wat is maitake? | Waar kun je maitake kopen? (2024)

Maitake is de welluidende naam van een bijzondere soort houtzwam en superfood. Minder exotisch klinken de Engelse benaming ‘sheep’s head’ ( lett.: schapenkop ) en de Nederlandse naam ‘eikhaas’. In de wereld van het superfood wordt de zwam echter altijd maitake genoemd; die naam is afkomstig uit het Japans en betekent letterlijk ‘dansende zwam’.

TIP: hier kan je Maitake poeder online kopen

Maitake | Wat is maitake? | Waar kun je maitake kopen? (1)

Wat dit ‘dansende superfood’ nu precies voor iets is, waarom het zo gezond is en waar je het kunt aanschaffen, vertellen we je hier.

Wat is maitake?

Maitake is een grijsbruine, weelderige zwam. De uitwaaierende delen vormen een sierlijk geheel aan de voet van bomen, meestal eiken. De maitake is een inheemse zwam in Japan en Noord-Amerika maar ook in ons land kun je de maitake ’s zomers soms in de bossen aantreffen.

Sommige maitake zwammen kunnen een gewicht tot wel twintig kilo bereiken. Deze hoge opbrengt en de lekkere, aromatische smaak maakt de maitake één van de meest geliefde zwammen in de Japanse keuken. In Japan wordt de maitake dan ook op grote schaal gekweekt. In ons land gebeurt dat ook wel; echter op zeer kleine schaal.

De bijzondere maitake zwam heeft al sinds lange tijd een plaats in de Chinese en Japanse traditionele geneeswijzen en het is dan ook niet voor niets als superfood de westerse markt aan het veroveren. Méér over de bijzondere eigenschappen van de ‘dansende zwam’, lees je hieronder.

Wat maakt maitake nu echt een superfood?

Maitake is rijk aan vitamines, mineralen en aminozuren. Maar daar houden de gezondheidseffecten niet bij op. Al eeuwen wordt dit superfood gebruikt als medicijn om het algehele imuunsysteem te versterken. Ook wordt het voorgeschreven omdat het de bloeddruk, het bloedsuikerpeil en het cholesterolgehalte positief zou beïnvloeden. Maitake bevordert een gezonde spijsvertering en stoelgang.

De moderne wetenschap wijst uit dat de traditionele Chinese en Japanse geneesheren dit superfood nog niet zo verkeerd hebben ingeschat. In verschillende onderzoeken bleek maitake een gunstig effect te hebben op zowel het immuunsysteem van borstkankerpatiënten als dat van het ongeboren kind.

Alsof dat nog niet genoeg is om de dansende zwam als superfood aan te merken, werd daarnaast onlangs in de maitake zwam ook een nieuw eiwit ontdekt, dat helpt bij de bestrijding van het herpes virus. Er zijn ook aanwijzingen dat maitake wel eens zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van medicijnen tegen ziektes als aids en kanker. Daar wordt momenteel volop onderzoek naar gedaan.

Al met al is de maitake dus echt een superfood: het is lekker, algemeen gezond en misschien zelfs wel hét medicijn tegen twee van de grootste bedreigingen voor de mensheid.

Waar kun je maitake kopen?

Maitake wordt in ons land meestal als supplement verkocht. Dit superfood is verkrijgbaar in poeder- en tabletvorm. Maitake is niet zo algemeen verkrijgbaar als bijvoorbeeld bijenpollen of spirulina en je zult een speciaalzaak moeten vinden of je heil zoeken op internet. Online is het aanbod in dit superfood veruit het grootst.

Verse maitake is wel verkrijgbaar maar behoorlijk kostbaar. Bovendien zul je ook even moeten zoeken voordat je een kweker of winkel hebt gevonden die ze kan leveren. Bovendien is de maitake niet het hele jaar door vers verkrijgbaar.

Een andere mogelijkheid is om gedroogde maitake te kopen en deze te verwerken in gerechten. Je vindt deze gedroogde versie in de meeste Chinese en Japanse toko’s. De smaak hiervan is bijzonder sterk en niet iedereen zal ze kunnen waarderen. Supplementen met maitake bieden dan uitkomst.

Hoe kun je maitake het beste gebruiken?

De paddenstoel maitake kun je in verschillende vormen kopen. Zo kun je kiezen voor gedroogde maitake. Deze gedroogde versie heeft een bijzonder sterke smaak, die zeker niet iedereen zal weten te waarderen. Je kunt dit eenvoudig oplossen door maitake in tablet- of poedervorm te kopen. De sterke smaak wordt zo wat afgezwakt, en het poeder kun je eenvoudig door allerlei gerechten heen doen.

De paddenstoel in zijn geheel wordt vaak toegevoegd aan soepen, sauzen of hete thee. Met de gedroogde paddenstoel wordt poeder gemaakt. Dit poeder kun je eenvoudig samenvoegen met andere groenten, om er uiteindelijk een vitaminerijke proteïne smoothie van te maken. Ook in shakes doet maitakepoeder het goed. Door de paddenstoelensmaak krijgt het drankje net even wat extra’s, en je kunt zowel ‘s zomers als ‘s winters genieten van een lekkere smoothie. Voor de liefhebbers kan het poeder natuurlijk ook gewoon door warme gerechten worden gedaan. Zo kun je bijvoorbeeld een heerlijke quiche maken met maitake, of een lekkere warme ovenschotel.

Maitake | Wat is maitake? | Waar kun je maitake kopen? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 6287

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.